Hướng dẫn đăng ký Gói Quốc Tế Viettel 3G

Danh sách các Gói Quốc Tế Viettel. Đăng ký Gói Quốc Tế miễn phí. Ấn "Đăng ký" để đăng ký gói cước bạn mong muốn nhé.
Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

HQ10

(
250.000 ₫
)

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Chi tiết

DR99

(
99.000 ₫
)

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

DR299

(
299.000 ₫
)

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

DR150

(
150.000 ₫
)

Data: 500MB

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

DR500

(
500.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Chi tiết

CR200

(
200.000 ₫
)

Data: 250MB + 10 SMS, 20phút gọi

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

CR500

(
500.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Chi tiết

CR999

(
999.000 ₫
)

Data: 3GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Chi tiết

DR20

(
20.000 ₫
)

Data: 200MB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

DR50

(
50.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết

TR5

(
50.000 ₫
)

Data: Có 5 SMS, 5 phút nhận cuộc gọi và gọi đi

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết

DR1

(
50.000 ₫
)

Data: 400MB

Hạn Dùng: 24H

Chi tiết

THAI1

(
50.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24H

Chi tiết

TX5

(
75.000 ₫
)

Data: Có 5 SMS, 5 phút nhận cuộc gọi và gọi đi 

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết

HQ5

(
99.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết

THAI5

(
99.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm