Hướng dẫn đăng ký Gói Combo Viettel 3G

Danh sách các Gói Combo Viettel. Đăng ký Gói Combo miễn phí. Ấn "Đăng ký" để đăng ký gói cước bạn mong muốn nhé.
Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

ST150

(
150.000 ₫
)

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

Chi tiết

V150

(
150.000 ₫
)

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F140

(
120.000 ₫
)

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V380

(
380.000 ₫
)

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

HI90

(
90.000 ₫
)

100P Nội Mạng + 30P NM +3GB + 30sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F90

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3F90

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6F90

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12F90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

V90

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B150K

(
150.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 500SMS + 1,5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B100K

(
100.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F70

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F120U

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200K

(
200.000 ₫
)

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150K

(
150.000 ₫
)

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

V90K

(
90.000 ₫
)

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V70K

(
70.000 ₫
)

250P nội mạng + 400MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V50S

(
50.000 ₫
)

200P nội mạng + 300MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6PS90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

ST200

(
200.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 100 Phút Ngoại mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B155

(
155.000 ₫
)

400 phút Nội Mạng + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B120D

(
120.000 ₫
)

300 phút Nội Mạng + 2GB + 50sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM150S

(
150.000 ₫
)

350 phút Nội Mạng + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM200S

(
200.000 ₫
)

500 phút Nội Mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM250S

(
250.000 ₫
)

600 phút Nội Mạng + 6GB + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM300S

(
300.000 ₫
)

650 phút Nội Mạng + 8GB + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

FT50

(
50.000 ₫
)

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

T400

(
400.000 ₫
)

Free NM <60 phút + 100p Ngoại mạng + 15GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C20K

(
20.000 ₫
)

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

V50K

(
50.000 ₫
)

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

F190

(
190.000 ₫
)

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120K

(
120.000 ₫
)

Nội mạng: 400 Phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V30K

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 100 Phút + 200MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T15D

(
15.000 ₫
)

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

C30K

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 70 phút + 700MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C2400

(
200.000 ₫
)

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C3600

(
300.000 ₫
)

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C6000

(
500.000 ₫
)

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6V120

(
720.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V120

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Chi tiết

C70K

(
70.000 ₫
)

Nội mạng: 150 phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90X

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V70X

(
70.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120X

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150X

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

SG120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng <20 phút + 40 phút ngoại mạng + 7GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

HS50

(
50.000 ₫
)

200 phút Nội mạng + 200SMS NM + 2GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

TOUR40K

(
40.000 ₫
)

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

Chi tiết

Korea5

(
500.000 ₫
)

1000 phút nội mạng + 500SMS + 250 Phút gọi Hàn Quốc + 10GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

Korea3

(
300.000 ₫
)

500 phút nội mạng + 150SMS + 100 Phút gọi Hàn Quốc + 5GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

12V90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Chi tiết

F90U

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F30

(
30.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

CPS90

(
90.000 ₫
)

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

G70N

(
70.000 ₫
)

Free nội mạng <10p + 3GB + 20p NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT100

(
110.000 ₫
)

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT50

(
55.000 ₫
)

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

QTI60

(
60.000 ₫
)

Nội mạng 600 Phút + 6GB + 60P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T50D

(
50.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

T50N

(
50.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

V1SV

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V199

(
199.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50P NM + 6GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

HT100

(
100.000 ₫
)

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T200

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T500

(
500.000 ₫
)

Free Nội Mạng <60p + 500p NM + 350SMS + 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V30X

(
30.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

PQ70

(
70.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200X

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V200C

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150C

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V70C

(
70.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V50C

(
50.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

12F90U

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

V120Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120N

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3V120N

(
360.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V120N

(
720.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V120N

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V120

(
360.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3V50C

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V50C

(
300.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V50C

(
600.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V70C

(
210.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V70C

(
420.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V70C

(
840.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V90C

(
270.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V90C

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V90C

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V120C

(
360.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V120C

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V120C

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

V7C

(
7.000 ₫
)

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

6V200C

(
1.200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V200C

(
2.400.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

3V120Z

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6V120Z

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V120Z

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

KIDMAX30

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 1 tháng

Chi tiết

6KIDMAX30

(
180.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX30

(
360.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

KIDMAX50

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX50

(
300.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX50

(
600.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

KIDMAX70

(
70.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX70

(
420.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX70

(
840.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

V90S

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V300S

(
300.000 ₫
)

350 phút gọi liên mạng + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST10N

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB + Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

1N

(
10.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

3N

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

7N

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

30N

(
300.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

90N

(
900.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

180N

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

360N

(
3.600.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

T15K

(
15.000 ₫
)

75 phút gọi nội mạng + 150MB

Hạn dùng: 7 Ngày 

Chi tiết

3V150C

(
450.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V150C

(
900.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V150C

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

V90B

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6V90B

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V90B

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12V120B

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V120B

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

V120B

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150B

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6V150B

(
900.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V150B

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12V200B

(
2.400.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V200B

(
1.200.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12MXH120

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

V200B

(
200.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MXH120

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6MXH120

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12MXH150

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6MXH150

(
900.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

MXH150

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

TV90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3TV90C

(
270.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6TV90C

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12TV90C

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12TV120C

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6TV120C

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

3TV120C

(
360.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

TV120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V160B

(
160.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3V160B

(
480.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V160B

(
960.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V160B

(
1.920.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12V180B

(
2.160.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6V180B

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

3V180B

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

V180B

(
180.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V15B

(
15.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <5 Phút + 500MB

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

V25B

(
25.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

V35B

(
35.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm