Tổng hợp các gói ngày viettel

Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

MT20N

(
20.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Chi tiết

ST30K

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

ST15K

(
15.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

3MI5D

(
15.000 ₫
)

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

Chi tiết

7MI5D

(
35.000 ₫
)

Data: 3500MB

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

15MI5D

(
75.000 ₫
)

Data: 7500MB

Hạn Dùng: 15 ngày

Chi tiết

MI10D

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI50K

(
50.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

FT50

(
50.000 ₫
)

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

C20K

(
20.000 ₫
)

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

TD7

(
15.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

V50K

(
50.000 ₫
)

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

ST30

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

EST30

(
30.000 ₫
)

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

MI20K

(
20.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết

T15D

(
15.000 ₫
)

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

T20T

(
20.000 ₫
)

Nội mạng: 20 phút + 20 tin nhắn

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

T20

(
20.000 ₫
)

200.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

VT10K

(
10.000 ₫
)

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

VT20K

(
20.000 ₫
)

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

V100K

(
100.000 ₫
)

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 07 ngày

Chi tiết

DT10

(
10.000 ₫
)

100.000đ vào tài khoản nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

MP15K

(
15.000 ₫
)

Nội mạng: Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 3 ngày

Chi tiết

MP30K

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

TOUR40K

(
40.000 ₫
)

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

Chi tiết

F30

(
30.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

VT30K

(
30.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

T50D

(
50.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

T50N

(
50.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

VUI100

(
100.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

V30X

(
30.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

ST10K

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

ST5K

(
5.000 ₫
)

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

V7C

(
7.000 ₫
)

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

ST5KM

(
5.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI2K

(
2.000 ₫
)

Data: 50 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI3K

(
3.000 ₫
)

Data: 100 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI5K

(
5.000 ₫
)

Data: 200 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI5D

(
5.000 ₫
)

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

MI5S

(
5.000 ₫
)

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

ST10N

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB + Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

G3

(
9.000 ₫
)

Data: 3 GB

Hạn Dùng: 3h sau khi đăng ký

Chi tiết

1N

(
10.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

3N

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

7N

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

ST30KM

(
30.000 ₫
)

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

ST50KM

(
50.000 ₫
)

DATA: 25 GB

Hạn dùng: 5 Ngày

Chi tiết

H5

(
5.000 ₫
)

DATA: 1 GB

Hạn dùng: 60 Phút 

Chi tiết

T15K

(
15.000 ₫
)

75 phút gọi nội mạng + 150MB

Hạn dùng: 7 Ngày 

Chi tiết

DT3

(
3.000 ₫
)

Nội mạng: Có 30K gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24H cùng ngày

Chi tiết

FT3S

(
3.000 ₫
)

Nội mạng: Free Nội mạng cuộc gọi đầu tiên < 10p 

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

MP5X

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: 50 phút gọi nội mạng 

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

FT5

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: Free 15p/Cuộc gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

V1K

(
1.000 ₫
)

Nội mạng: 10 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

V5

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: 15 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

S3

(
3.000 ₫
)

Nội mạng: 300 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

S5

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

TV7K

(
7.000 ₫
)

Data: 1GB + TV360 Standard

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

YT1

(
3.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Youtube

Hạn dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

YT7

(
10.000 ₫
)

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Youtube

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

V15B

(
15.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <5 Phút + 500MB

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

V25B

(
25.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

V35B

(
35.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

TV35K

(
35.000 ₫
)

Data: 7GB (1GB/Ngày)

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

TV65K

(
65.000 ₫
)

Data: 14GB (1GB/Ngày)

Hạn Dùng: 14 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm