Hướng dẫn đăng ký Gói Trả Trước Viettel 3G

Danh sách các Gói Trả Trước Viettel. Đăng ký Gói Trả Trước miễn phí. Ấn "Đăng ký" để đăng ký gói cước bạn mong muốn nhé.
Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

KM250V

(
250.000 ₫
)

Nội mạng: 1500 phút + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM300V

(
300.000 ₫
)

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP300X

(
300.000 ₫
)

600 phút gọi trong nước

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP100X

(
100.000 ₫
)

200 phút gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T80K

(
80.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 500sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T70K

(
70.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T50K

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM150V

(
150.000 ₫
)

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP200X

(
200.000 ₫
)

400 Phút Gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP150X

(
150.000 ₫
)

300 Phút gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM120V

(
120.000 ₫
)

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM119

(
119.000 ₫
)

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM69

(
69.000 ₫
)

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP30

(
30.000 ₫
)

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP50

(
50.000 ₫
)

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DK50

(
50.000 ₫
)

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM99

(
99.000 ₫
)

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

S30

(
30.000 ₫
)

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

T100

(
100.000 ₫
)

Nội mạng: 500 Phút + Ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

V50

(
50.000 ₫
)

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V35

(
35.000 ₫
)

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T20T

(
20.000 ₫
)

Nội mạng: 20 phút + 20 tin nhắn

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

T20

(
20.000 ₫
)

200.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

VT10K

(
10.000 ₫
)

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

VT20K

(
20.000 ₫
)

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

VIP50X

(
50.000 ₫
)

100 phút gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V70

(
70.000 ₫
)

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

V79

(
79.000 ₫
)

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

V100K

(
100.000 ₫
)

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 07 ngày

Chi tiết

DT10

(
10.000 ₫
)

100.000đ vào tài khoản nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

MP15K

(
15.000 ₫
)

Nội mạng: Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 3 ngày

Chi tiết

MP30K

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

MP70

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM29

(
29.000 ₫
)

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM49

(
49.000 ₫
)

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM30N

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 80 Phút + 20 phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM30S

(
30.000 ₫
)

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

KM50N

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 160 Phút + 40 Phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM200V

(
200.000 ₫
)

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP30X

(
30.000 ₫
)

60 phút gọi trong nước

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

FT50T

(
55.000 ₫
)

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

GT45S

(
50.000 ₫
)

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM100S

(
100.000 ₫
)

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM50S

(
50.000 ₫
)

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM70S

(
70.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

N100

(
100.000 ₫
)

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

N50

(
50.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DK30

(
30.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VT30K

(
30.000 ₫
)

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

B120

(
120.000 ₫
)

Nội mạng 300p + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B140

(
140.000 ₫
)

Nội mạng 355p + 1.3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B190

(
190.000 ₫
)

Nội mạng 515p + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B285

(
285.000 ₫
)

Nội mạng 850 Phút + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B355

(
355.000 ₫
)

Nội mạng 1200 Phút + 5.2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM350S

(
350.000 ₫
)

Nội mạng 800 Phút + 9GB + 200SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VT38

(
38.000 ₫
)

Nội mạng 83 Phút + 830MB + 83 SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B40K

(
40.000 ₫
)

Nội mạng 300 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

B50K

(
50.000 ₫
)

Nội mạng 300 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C120K

(
120.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

C200K

(
200.000 ₫
)

Nội mạng 500 Phút + 6.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V99

(
99.000 ₫
)

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT38

(
38.000 ₫
)

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT45

(
45.000 ₫
)

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP30X

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP50X

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP70X

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP90X

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP120X

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

V20S

(
20.000 ₫
)

Gọi nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT3

(
3.000 ₫
)

Nội mạng: Có 30K gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24H cùng ngày

Chi tiết

FT3S

(
3.000 ₫
)

Nội mạng: Free Nội mạng cuộc gọi đầu tiên < 10p 

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

MP5X

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: 50 phút gọi nội mạng 

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

FT5

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: Free 15p/Cuộc gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

V1K

(
1.000 ₫
)

Nội mạng: 10 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

V5

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: 15 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

S3

(
3.000 ₫
)

Nội mạng: 300 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

Chi tiết

S5

(
5.000 ₫
)

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

S10

(
10.000 ₫
)

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

S20

(
20.000 ₫
)

Nội mạng: 1000 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP50S

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút + 20 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP70S

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút + 30 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP90S

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng < 20 phút + 40 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm