Hướng dẫn đăng ký Gói Data Viettel 3G

Danh sách các Gói Data Viettel. Đăng ký Gói Data miễn phí. Ấn "Đăng ký" để đăng ký gói cước bạn mong muốn nhé.
Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

MT20N

(
20.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Chi tiết

UMAX300

(
300.000 ₫
)

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAX200

(
200.000 ₫
)

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX125

(
125.000 ₫
)

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX90

(
90.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX70

(
70.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX450

(
450.000 ₫
)

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

MIMAXSV

(
50.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ECOD50

(
50.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TOMD30

(
30.000 ₫
)

DATA: 1 GB

Hạn dùng: Không Giới Hạn

Chi tiết

ST30K

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

ST15K

(
15.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

ST90

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

XL90U

(
90.000 ₫
)

Data: 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

XL50

(
50.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

3MI5D

(
15.000 ₫
)

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

Chi tiết

7MI5D

(
35.000 ₫
)

Data: 3500MB

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

15MI5D

(
75.000 ₫
)

Data: 7500MB

Hạn Dùng: 15 ngày

Chi tiết

MI10D

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

TOMD10

(
10.000 ₫
)

Data: 200 MB

Hạn Dùng: Không Giới Hạn

Chi tiết

ST70

(
70.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST120K

(
120.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST120U

(
120.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

Chi tiết

ST120

(
120.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

Chi tiết

MIMAX25

(
25.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAXVAS

(
100.000 ₫
)

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAXSVVAS

(
80.000 ₫
)

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAX15VAS

(
100.000 ₫
)

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MI50K

(
50.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

MT10U

(
10.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h trong ngày

Chi tiết

TD30

(
30.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TD7

(
15.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

12XL50

(
600.000 ₫
)

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

ST30

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

EST120

(
120.000 ₫
)

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

12EST120

(
1.440.000 ₫
)

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB/30 ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

EST30

(
30.000 ₫
)

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết

MI20K

(
20.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Chi tiết

G70D

(
70.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

SG90

(
90.000 ₫
)

DATA:  9GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

PT25

(
25.000 ₫
)

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

XL100

(
100.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

CM100

(
100.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70Z

(
70.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST90SV

(
70.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + Free Data truy cập Tiktok

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST1SV

(
120.000 ₫
)

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Chi tiết

ST1H

(
90.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Chi tiết

VUI100

(
100.000 ₫
)

Data: 10GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Chi tiết

DC50

(
50.000 ₫
)

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DC70

(
70.000 ₫
)

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70K

(
70.000 ₫
)

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST90K

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST150K

(
150.000 ₫
)

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST10K

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

ST5K

(
5.000 ₫
)

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

ECOD20

(
20.000 ₫
)

DATA: 1.5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ECOD10

(
10.000 ₫
)

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

E10

(
10.000 ₫
)

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

UMAX50N

(
50.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6ST120

(
720.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12ST120

(
1.440.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

ST12H

(
1.080.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

3UMAX50

(
150.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6UMAX50

(
300.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12UMAX50

(
600.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

ST5KM

(
5.000 ₫
)

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

UMAX50

(
50.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3UMAX50N

(
150.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6UMAX50N

(
300.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12UMAX50N

(
600.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

MI2K

(
2.000 ₫
)

Data: 50 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI3K

(
3.000 ₫
)

Data: 100 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI5K

(
5.000 ₫
)

Data: 200 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

MI5D

(
5.000 ₫
)

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

WC1

(
10.000 ₫
)

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

WC2

(
20.000 ₫
)

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

MI5S

(
5.000 ₫
)

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Chi tiết

G3

(
9.000 ₫
)

Data: 3 GB

Hạn Dùng: 3h sau khi đăng ký

Chi tiết

ST30KM

(
30.000 ₫
)

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

ST50KM

(
50.000 ₫
)

DATA: 25 GB

Hạn dùng: 5 Ngày

Chi tiết

H5

(
5.000 ₫
)

DATA: 1 GB

Hạn dùng: 60 Phút 

Chi tiết

ST60N

(
60.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3ST60N

(
180.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6ST60N

(
360.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12ST60N

(
720.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12ST90N

(
1.080.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6ST90N

(
540.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

3ST90N

(
270.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

ST90N

(
90.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

HI20

(
20.000 ₫
)

Miễn Phí Truy Cập Zalo, Viber,

Mocha, Và Nhắn Tin Qua Whatsapp

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

UMAX70

(
70.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

UMAX90

(
90.000 ₫
)

DATA: Không Giới Hạn Data tốc độ cao

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3UMAX70

(
210.000 ₫
)

7GB/Tháng, Hết 7GB Vẫn sử dụng data với tốc độ cao

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6UMAX70

(
420.000 ₫
)

7GB/Tháng, Hết 7GB Vẫn sử dụng data với tốc độ cao

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12UMAX70

(
840.000 ₫
)

7GB/Tháng, Hết 7GB Vẫn sử dụng data với tốc độ cao

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3UMAX90

(
270.000 ₫
)

DATA: Không Giới Hạn Data tốc độ cao

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6UMAX90

(
540.000 ₫
)

DATA: Không Giới Hạn Data tốc độ cao

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12UMAX90

(
1.080.000 ₫
)

DATA: Không Giới Hạn Data tốc độ cao

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

ECOD30

(
30.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm