Hướng dẫn đăng ký Gói Theo Tỉnh Viettel 3G

Danh sách các Gói Theo Tỉnh Viettel. Đăng ký Gói Theo Tỉnh miễn phí. Ấn "Đăng ký" để đăng ký gói cước bạn mong muốn nhé.
Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

GLI50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết

GLI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết

DLK90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết

BKN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết

NBH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Ninh Bình

Chi tiết

NTN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết

HUE90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Huế

Chi tiết

PYN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết

QTI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết

LCU90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết

QBH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết

NDH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết

SLA90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết

STG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết

TQG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Tuyên Quang

Chi tiết

TBH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết

DTP90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết

BDH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết

HBH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết

AGG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết

BDG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết

BGG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết

BNH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Ninh

Chi tiết

BPC90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết

BTE90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết

BTN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Thuận

Chi tiết

CBG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cao Bằng

Chi tiết

CTO90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết

DCN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết

DNG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết

DNI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết

HUG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hậu Giang

Chi tiết

HCM90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hồ Chí Minh

Chi tiết

HDG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết

HGG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết

HNM90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết

HPG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết

HTH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết

HYN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết

KGG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết

KHA90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết

KTM90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết

LAN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Long An

Chi tiết

LCI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lào Cai

Chi tiết

LDG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết

LSN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết

NAN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

PTO90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết

QNH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Ninh

Chi tiết

QNI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Chi tiết

QNM90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Nam

Chi tiết

TGG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết

THA90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết

TNH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết

TNN90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết

TVH90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết

VLG90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết

VPC90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết

VTU90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bà Rịa–Vũng Tàu

Chi tiết

YBI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết

HNI90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30p Ngoại mạng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết

HNI50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết

KTM50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết

DLK50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết

DCN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết

QTI50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết

LDG50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết

QBH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết

HTH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết

PTO50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết

BGG50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết

NDH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết

BDH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết

VPC50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết

PYN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết

HDG50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết

TNN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết

LCU50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết

CAMAU100

(
100.000 ₫
)

Free Nội Mạng <30p + 50p NM + 3GBGB/ngày

và 2GB/tháng ngoài zone

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết

BACLIEU100

(
100.000 ₫
)

Free Nội mạng <30p + 50p Ngoại mạng + 3GB/ngày

và 2GB sử dụng ngoài zone

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

BACLIEU90

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng <10p + 15p Ngoại mạng + 5GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

BACLIEU80

(
80.000 ₫
)

Free Nội mạng <30p + 50p Ngoại mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

BACLIEU50

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng <30p + 30p Ngoại mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

CAMAU90

(
90.000 ₫
)

Nội mạng 250 Phút + 15p Ngoại mạng + 5GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết

CAMAU

(
80.000 ₫
)

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết

BACLIEU

(
80.000 ₫
)

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

HNM50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết

BKN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết

BLU50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

BPC50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết

DBN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Điện Biên

Chi tiết

AGG50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết

CTO50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết

DTP50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết

HBH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết

HPG50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết

LSN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết

NAN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

NTN50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết

THA50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết

TNH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết

TVH50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết

VLG50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết

YBI50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết

SLA50

(
50.000 ₫
)

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết

CAMAU80

(
80.000 ₫
)

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB + 50P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết

CAMAU50

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng <30 Phút + 1GB + 30P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết

CAMAU200

(
200.000 ₫
)

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB/Ngày + 200P NM + 50SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

Chi tiết

DB89

(
89.000 ₫
)

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 100SMS

2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Điện Biên

Chi tiết

6GLI50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết

12GLI50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết

6HNI50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết

12HNI50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết

6KTM50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết

12KTM50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết

6DLK50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết

12DLK50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết

6DCN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết

12DCN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết

6QTI50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết

12QTI50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết

12LDG50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết

6LDG50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết

6QBH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết

12QBH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết

12HTH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết

6HTH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết

6PTO50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết

12PTO50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết

6BGG50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết

12BGG50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết

12NDH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết

6NDH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết

6BDH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết

12BDH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết

12VPC50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết

6VPC50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết

6PYN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết

12PYN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết

12HDG50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết

6HDG50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết

6TNN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết

12TNN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết

12LCU50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết

6LCU50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết

6HNM50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết

12HNM50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết

12BKN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết

6BKN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết

6BLU50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

12BLU50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Chi tiết

12BPC50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết

6BPC50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết

6DBN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Điện Biên

Chi tiết

12DBN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Điện Biên

Chi tiết

12AGG50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết

6AGG50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết

6CTO50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết

12CTO50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết

12DTP50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết

6DTP50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết

6HBH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết

12HBH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết

12HPG50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết

6HPG50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết

6LSN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết

12LSN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết

12NAN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

6NAN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

6NTN50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết

12NTN50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết

12THA50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết

6THA50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết

6TNH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết

12TNH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết

12TVH50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết

6TVH50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết

6VLG50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết

12VLG50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết

12YBI50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết

6YBI50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết

6SLA50

(
300.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết

12SLA50

(
600.000 ₫
)

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết

6GLI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 30PNM/tháng + 4GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết

12GLI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

Chi tiết

12DLK90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết

6DLK90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Chi tiết

6BKN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết

12BKN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Chi tiết

12NBH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Bình

Chi tiết

6NBH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Bình

Chi tiết

6NTN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết

12NTN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Chi tiết

12HUE90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Huế

Chi tiết

6HUE90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Huế

Chi tiết

6PYN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết

12PYN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

Chi tiết

12QTI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết

6QTI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

Chi tiết

6LCU90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết

12LCU90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

Chi tiết

12QBH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết

6QBH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

Chi tiết

6NDH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết

12NDH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

Chi tiết

12SLA90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết

6SLA90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

Chi tiết

6STG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết

12STG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Sóc Trăng

Chi tiết

12TQG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tuyên Quang

Chi tiết

6TQG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tuyên Quang

Chi tiết

6TBH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết

12TBH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thái Bình

Chi tiết

6DTP90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết

12DTP90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Chi tiết

12BDH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết

6BDH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

Chi tiết

6HTH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết

12HTH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Chi tiết

12HPG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết

6HPG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

Chi tiết

6HNM90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết

12HNM90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

Chi tiết

12HGG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết

6HGG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Giang

Chi tiết

6HDG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết

12HDG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

Chi tiết

12HUG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hậu Giang

Chi tiết

6HUG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hậu Giang

Chi tiết

6DNI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết

12DNI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Nai

Chi tiết

12DNG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết

6DNG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đà Nẵng

Chi tiết

6DCN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết

12DCN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

Chi tiết

12CTO90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết

6CTO90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

Chi tiết

6BTN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Thuận

Chi tiết

6BTE90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết

6BPC90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết

6BNH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Ninh

Chi tiết

6CBG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Cao Bằng

Chi tiết

6BGG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết

6BDG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết

6AGG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết

6HBH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết

6VPC90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết

6VLG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết

6TVH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết

6TNN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết

6TNH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết

6THA90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết

6TGG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết

6QNM90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Nam

Chi tiết

6QNI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Chi tiết

6QNH90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Ninh

Chi tiết

6PTO90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết

6NAN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

6LSN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

6LDG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Chi tiết

6LCI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lào Cai

Chi tiết

6LAN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Long An

Chi tiết

6KTM90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết

6KHA90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết

6KGG90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết

6HYN90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết

6YBI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết

6HNI90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết

6VTU90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bà Rịa–Vũng Tàu

Chi tiết

12CBG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Cao Bằng

Chi tiết

12BTN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Thuận

Chi tiết

12BTE90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bến Tre

Chi tiết

12BPC90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

Chi tiết

12BNH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Ninh

Chi tiết

12BGG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

Chi tiết

12BDG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Dương

Chi tiết

12AGG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

Chi tiết

12HBH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

Chi tiết

12VPC90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Chi tiết

12VLG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Chi tiết

12TVH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

Chi tiết

12TNN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Chi tiết

12TNH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

Chi tiết

12THA90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Chi tiết

12TGG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tiền Giang

Chi tiết

12QNM90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Nam

Chi tiết

12QNI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Chi tiết

12QNH90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Ninh

Chi tiết

12PTO90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

Chi tiết

12NAN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Chi tiết

12LSN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Chi tiết

12LCI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lào Cai

Chi tiết

12LAN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Long An

Chi tiết

12KTM90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

Chi tiết

12KHA90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Khánh Hòa

Chi tiết

12KGG90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kiên Giang

Chi tiết

12HYN90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hưng Yên

Chi tiết

12YBI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

Chi tiết

12HNI90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

Chi tiết

12VTU90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bà Rịa–Vũng Tàu

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm