Tổng hợp các gói năm viettel

Sắp xếp:
Gói cước Đăng ký

MIMAX450

(
450.000 ₫
)

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

TOMD30

(
30.000 ₫
)

DATA: 1 GB

Hạn dùng: Không Giới Hạn

Chi tiết

3F90

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6F90

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12F90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6PS90

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12XL50

(
600.000 ₫
)

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12EST120

(
1.440.000 ₫
)

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB/30 ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V120

(
720.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V120

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Chi tiết

12V90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Chi tiết

6ST120

(
720.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12ST120

(
1.440.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

12F90U

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

ST12H

(
1.080.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

3V120N

(
360.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V120N

(
720.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V120N

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V120

(
360.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3V50C

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V50C

(
300.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V50C

(
600.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V70C

(
210.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V70C

(
420.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V70C

(
840.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V90C

(
270.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V90C

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V90C

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V120C

(
360.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V120C

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V120C

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3UMAX50

(
150.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6UMAX50

(
300.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12UMAX50

(
600.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V200C

(
1.200.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V200C

(
2.400.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

3V120Z

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6V120Z

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V120Z

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX30

(
180.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX30

(
360.000 ₫
)

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX50

(
300.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX50

(
600.000 ₫
)

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

6KIDMAX70

(
420.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

Chi tiết

12KIDMAX70

(
840.000 ₫
)

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

Chi tiết

3UMAX50N

(
150.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6UMAX50N

(
300.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12UMAX50N

(
600.000 ₫
)

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

90N

(
900.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

180N

(
1.800.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

360N

(
3.600.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6ST60N

(
360.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12ST60N

(
720.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

12ST90N

(
1.080.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6ST90N

(
540.000 ₫
)

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết
Gói ngày Gói tháng Gói năm