Đăng ký gói cước 3G viettel

Tổng hợp các gói cước 3g viettel, các gói combo viettel. Hướng dẫn các bạn cách đăng ký gói cước tương ứng theo từng thuê bao. Các bạn có thể lựa chọn các gói cước theo tỉnh, theo ngày, theo tháng phù hợp với nhu cầu của mình.
Gói ngày
MiMax
Combo
Trả trước
Gói cước Đăng ký

MI10D

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

ST10K

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

1N

(
10.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

ST15K

(
15.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

MT20N

(
20.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Chi tiết

ST30K

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

3N

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

7N

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác
Gói cước Đăng ký

UMAX300

(
300.000 ₫
)

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAX125

(
125.000 ₫
)

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX90

(
90.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX70

(
70.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

ST90

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70

(
70.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST120K

(
120.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST90K

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cước MiMax khác
Gói cước Đăng ký

V150

(
150.000 ₫
)

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150C

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120N

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

30N

(
300.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cước Combo khác
Gói cước Đăng ký

MP30

(
30.000 ₫
)

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP50

(
50.000 ₫
)

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DK50

(
50.000 ₫
)

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

T100

(
100.000 ₫
)

Nội mạng: 500 Phút + Ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP30K

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

Chi tiết

KM200V

(
200.000 ₫
)

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

GT45S

(
50.000 ₫
)

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DT38

(
38.000 ₫
)

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác
Tin tức & thông báo
Gói ngày Gói tháng Gói năm