Đăng ký gói cước 3G viettel

Tổng hợp các gói cước 3g viettel, các gói combo viettel. Hướng dẫn các bạn cách đăng ký gói cước tương ứng theo từng thuê bao. Các bạn có thể lựa chọn các gói cước theo tỉnh, theo ngày, theo tháng phù hợp với nhu cầu của mình.
Gói ngày
MiMax
Combo
Trả trước
Gói cước Đăng ký

MI10D

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

ST10K

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

1N

(
10.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

ST15K

(
15.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

MT20N

(
20.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Chi tiết

ST30K

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết

3N

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

Chi tiết

7N

(
70.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác
Gói cước Đăng ký

UMAX300

(
300.000 ₫
)

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MIMAX200

(
200.000 ₫
)

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX125

(
125.000 ₫
)

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX90

(
90.000 ₫
)

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX70

(
70.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

MIMAX450

(
450.000 ₫
)

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

MIMAXSV

(
50.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ECOD50

(
50.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TOMD30

(
30.000 ₫
)

DATA: 1 GB

Hạn dùng: Không Giới Hạn

Chi tiết

ST30K

(
30.000 ₫
)

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cước MiMax khác
Gói cước Đăng ký

ST150

(
150.000 ₫
)

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

Chi tiết

V150

(
150.000 ₫
)

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F140

(
120.000 ₫
)

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V380

(
380.000 ₫
)

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

HI90

(
90.000 ₫
)

100P Nội Mạng + 30P NM +3GB + 30sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

F90

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3F90

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6F90

(
540.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12F90

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cước Combo khác
Gói cước Đăng ký

KM250V

(
250.000 ₫
)

Nội mạng: 1500 phút + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM300V

(
300.000 ₫
)

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP300X

(
300.000 ₫
)

600 phút gọi trong nước

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP100X

(
100.000 ₫
)

200 phút gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T80K

(
80.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 500sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T70K

(
70.000 ₫
)

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

T50K

(
50.000 ₫
)

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM150V

(
150.000 ₫
)

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP200X

(
200.000 ₫
)

400 Phút Gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

VIP150X

(
150.000 ₫
)

300 Phút gọi trong nước

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác
Tin tức & thông báo
Gói ngày Gói tháng Gói năm