Đăng ký gói cước 3G viettel

Tổng hợp các gói cước 3g viettel, các gói combo viettel. Hướng dẫn các bạn cách đăng ký gói cước tương ứng theo từng thuê bao. Các bạn có thể lựa chọn các gói cước theo tỉnh, theo ngày, theo tháng phù hợp với nhu cầu của mình.
Gói ngày
Gói DATA
Combo
Trả trước
Gói cước Đăng ký

MI10D

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

ST10K

(
10.000 ₫
)

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Chi tiết

1N

(
10.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Chi tiết

ST15K

(
15.000 ₫
)

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Chi tiết

V15B

(
15.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <5 Phút + 500MB

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

MT20N

(
20.000 ₫
)

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Chi tiết

V25B

(
25.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết

V35B

(
35.000 ₫
)

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 15 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác
Gói cước Đăng ký

ST90

(
90.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST70

(
70.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

ST60N

(
60.000 ₫
)

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

SD70

(
70.000 ₫
)

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MXH100

(
100.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TV95K

(
95.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

SD90

(
90.000 ₫
)

Data: 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

SD135

(
135.000 ₫
)

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cước MiMax khác
Gói cước Đăng ký

V90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V90B

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120B

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V150B

(
150.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MXH120

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TV90C

(
90.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

TV120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cước Combo khác
Gói cước Đăng ký

KM120V

(
120.000 ₫
)

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

KM69

(
69.000 ₫
)

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

DK50

(
50.000 ₫
)

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Chi tiết

V79

(
79.000 ₫
)

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

GT45S

(
50.000 ₫
)

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V99

(
99.000 ₫
)

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

MP30X

(
30.000 ₫
)

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết

MP50X

(
50.000 ₫
)

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Chi tiết
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác
Tin tức & thông báo
Gói ngày Gói tháng Gói năm