Tìm kiếm gói cước v120 viettel

Tìm được 26 gói tương ứng dưới đây. Ấn "Đăng ký" để kích hoạt gói ngay.
Gói cước Đăng ký

V120

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120K

(
120.000 ₫
)

Nội mạng: 400 Phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

6V120

(
720.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V120

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Chi tiết

V120X

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120Z

(
90.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

V120N

(
120.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

3V120N

(
360.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V120N

(
720.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V120N

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V120

(
360.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

3V120C

(
360.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Chi tiết

6V120C

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Chi tiết

12V120C

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Chi tiết

3V120Z

(
270.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

Chi tiết

6V120Z

(
540.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Chi tiết

12V120Z

(
1.080.000 ₫
)

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Chi tiết

TV120K

(
120.000 ₫
)

Data: 1GB/Ngày + Free data TV 360

Hạn Dùng: 30 Ngày

Chi tiết

12V120B

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

Chi tiết

6V120B

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

Chi tiết

V120B

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

12TV120C

(
1.440.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

Chi tiết

6TV120C

(
720.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

Chi tiết

3TV120C

(
360.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

Chi tiết

TV120C

(
120.000 ₫
)

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Chi tiết

Tìm kiếm gần đây

v120
Gói ngày Gói tháng Gói năm